De E-Zone BV op Curaçao

Wat is een E-Zone?

Een E-Zone is een door de overheid van Curaçao aangewezen terrein of gebouw van waaruit diensten kunnen worden verricht of handelingen met goederen kunnen plaatsvinden. Binnen deze zones gelden heel gunstige belastingfaciliteiten.

  • Er bestaan twee soorten E-Zones: diensten E-Zones en goederen E-Zones.
    Bedrijven die gevestigd zijn in de goederen E-Zones zijn meestal internationaal georiënteerde vennootschappen, die Curaçao als doorvoerland gebruiken. De goederen ondergaan handelingen, waarna ze vervolgens worden doorgezonden naar andere landen.
  • In de diensten E-Zones zijn voornamelijk vennootschappen gevestigd, die diensten aan het buitenland aanbieden via het internet. Het gaat hier meestal om handels- en handelsondersteunende activiteiten, die ruim gezien mogen worden. Maximaal 25% van de omzet mag gegenereerd worden door binnenlandse transacties. Op de winst, die met deze binnenlandse transacties gerealiseerd wordt, is de normale winstbelasting van 34,5% van toepassing. De buitenlandse winst wordt belast met 2%. Dit laatste maakt de E-Zone zo interessant.

In de meeste gevallen zal een Stichting Particulier Fonds (SPF) optreden als oprichter van de E-Zone vennootschap, waardoor deze SPF enig aandeelhouder is. De trustmaatschappij treedt op als bestuurder. Na aftrek van de 2% vennootschapsbelasting komt 98% dividend beschikbaar voor de aandeelhouder, de SPF. Het bedrag kan belastingvrij aan de SPF uitgekeerd worden.

Uw bedrijf in de E-Zone

Om als bedrijf van de lage 2% belastingheffing te kunnen profiteren moet het bedrijf de E-status verwerven en vervolgens binnen 6 maanden vestigen in een van de erkende E-Zones. De E-Zone vergunning wordt aangevraagd door de exploitant van de E-Zone binnen welke het bedrijf zich wil vestigen. Vestiging kan door middels van een kantoor in de E-Zone of door plaatsing van een eigen server met daarop software.
Om als E-Zone bedrijf op Curaçao te kunnen opereren is in de meeste gevallen een dedicated webserver nodig. Vaak zijn dit soort servers grote snelle computers die veel onderhoud behoeven en veel dure bandbreedte nodig hebben. Voor een kleiner bedrijf is dit echter vaak niet nodig. Er zijn ook kleine dedicated webservers, die weinig onderhoud behoeven en slechts weinig bandbreedte nodig hebben. Vooral de maandelijkse kosten van deze servers zijn dus een stuk lager.
Zowel voor de grote dedicated webservers als de kleine dedicated webservers kunt u bij ons terecht. Vraagt u vooral vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Curaçao kent momenteel een 11-tal E-Zones

Om als bedrijf van de lage 2% belastingheffing te kunnen profiteren moet het bedrijf de E-status verwerven en zich, na het verkrijgen daarvan, binnen 6 maanden vestigen in een van de erkende E-Zones.
De E-Zone vergunning wordt aangevraagd door de exploitant van de E-Zone binnen welke het bedrijf zich wil vestigen. De vergunning is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden kunt U lezen in de link onder aan deze bladzijde. (voorbeeld van een E-Zone vergunning) Vestiging kan d.m.v. een kantoor in de E-zone of door de plaatsing van een eigen server met daarop software.

Een E-Zone exploitant brengt voor de vestiging in de E-Zone bij de N.V. een bedrag per jaar in rekening. De prijzen variëren en lopen van Euro 600,00 tot Euro 3000,00 per jaar, afhankelijk van de behoeften.
Nadere informatie m.b.t. de server als vaste inrichting binnen de E-Zone verwijzen wij naar de link onder aan deze bladzijde.

De jaarrekening van de vennootschap, moet alvorens bij de fiscus te worden ingediend, goedgekeurd worden door een accountant die zich tenminste AA accountant mag noemen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer US$ 800,00.

In de meeste gevallen zal een Stichting Particulier Fonds optreden als oprichter van de E-Zone vennootschap, waardoor deze SPF enig aandeelhouder is. De trustmaatschappij treedt op als bestuurder.
Na aftrek van de 2% vennootschapsbelasting komt 98% dividend beschikbaar voor de aandeelhouder, de SPF. Het bedrag kan belastingvrij aan de SPF uitgekeerd worden.

Voorbeelden van E-Zone vennootschappen

Voorbeeld 1

Dhr. Anoniem is begunstigde van de SPF Zondernaaam.
SPF Zondernaam heeft op Curaçao een N.V. opgericht met als doel handel en diensten via het internet. Het plan is om het internet bedrijf te vestigen in de E-Zone. Het bedrijf richt zich op het buitenland.

Kan dit bedrijf zich in de E-Zone vestigen?

Antwoord: Ja, dit internet bedrijf wordt normaal gezien toegelaten tot de E-Zone. Het bedrijf zal 2% winstbelasting betalen en het dividend van 98% mag belastingvrij overgemaakt worden aan SPF Zondernaam.

Voorbeeld 2:

De Heer Thomas houdt zich bezig met import- en export. Het bedrijf is een eenmanszaak.
De heer Thomas betaalt een hoog percentage aan inkomstenbelasting wil nu zijn eenmanszaak vestigen in de E-Zone om aan de hoge belastingdruk te ontkomen en maar 2% belasting te betalen.

Antwoord: De heer Thomas kan zijn eenmanszaak niet vestigen in de E-Zone. Uitsluitend rechtspersonen (E-Zone N.V.s) kunnen zich daar vestigen.

Voorbeeld 3:

Een makelaar in Spanje verkoopt vakantiehuizen in Spanje en Portugal. De winst valt onder de hoge Spaanse vennootschapbelasting.
Om de belastingdruk te verlichten laat de makelaar op Curaçao een SPF oprichten met daaronder een E-Zone N.V. Deze N.V. wil d.m.v. een eigen server in de E-Zone de huizen in Spanje en Portugal wereldwijd aanbieden.

Kan de makelaar de belastingdruk in Spanje verlagen door de inschakeling van de E-Zone vennootschap?

Antwoord:
Ja, dat kan hij. De E-Zone N.V. ontvangt voor iedere verkoop die via de site op de server tot stand komt 20% provisie. De N.V. factureert deze 20% aan de Spaanse makelaar. De provisie wordt op Curaçao belast met 2% winstbelasting en 98% gaat onbelast naar de SPF.

Voorbeeld 4.

De Nederlandse ondernemer Denkveel heeft een uitvinding gedaan en daarop een patentrecht gevestigd. Het gaat om een internationale exploitatie van een apparaat in de bouw.

Kan Mr. Denkveel de Nederlandse belastingdruk verlagen door de inschakeling van een SPF en een E-Zone N.V.?

Antwoord:
Ja, dat kan hij. Het patentrecht wordt via een notariële akte verkocht aan de SPF op Curaçao. Dit geschiedt tegen een laag bedrag omdat de exploitatie ervan nog niet begonnen is. De SPF heeft een dochter E-Zone N.V op Curaçao, die het artikel wereldwijd aanbiedt via het internet.
De verkoopopbrengsten worden belast met 2%. Daarnaast heeft de E-Zone N.V. een dochter B.V. in Nederland. Deze B.V. krijgt een internationaal licentierecht van de SPF. Op royalty’s vanuit diverse landen bijv. Amerika, Duitsland, Frankrijk etc. zal een bronbelasting van 25% worden ingehouden. Resteert 75%. Omdat de royalty aan een Nederlandse B.V. toekomt, zal deze bronbelasting in plaats van 25% maar 5% bedragen. Besparing 20%.

Een rekensommetje :

Een Nederlands internetbedrijf (B.V.) betaalt bij een winst van Euro 100.000,- 30% vennootschapsbelasting en er blijft dus Euro 70.000,- aan dividend voor de aandeelhouder(s) over. Over deze Euro 70.000 moet 25% dividendbelasting worden ingehouden. Dat is Euro 17.500,-.De aandeelhouder(s) ontvangt/ontvangen dus netto 52.500,00

Dezelfde Nederlandse ondernemer exploiteert zijn internetbedrijf (N.V.) via de E-Zone op Curacao. Bij een winst van Euro 100.000,00 betaalt de N.V. 2% winstbelasting en er blijft dus Euro 98.000,00 aan dividend over voor de aandeelhouder(s) Dit bedrag wordt belastingvrij uitgekeerd aan de SPF, die enig aandeelhouder van de N.V. is.

Betaalbare dedicated servers voor een e-zone NV via TWM Trust

Om als E-Zone bedrijf op Curaçao te kunnen opereren in de meeste gevallen een dedicated webserver nodig. Normaal gezien zijn dit soort servers grote super snelle computers, die: heel werk verrichten, veel onderhoud behoeven en veel dure bandbreedte nodig hebben. Dit is voor een klein bedrijf echter vaak niet nodig. Er zijn ook hele kleine dedicated webservers, die heel weinig onderhoud behoeven en slechts heel weinig bandbreedte nodig hebben. Vooral de maandelijkse kosten van deze servers zijn dus veel lager.
Voor een eenvoudige kleine dedicated Linux webserver met PHP en een externe inlog mogelijkheid betaalt u bij ons € 1000,- Dit is inclusief een eventuele eenvoudige website, programmering en verzending naar de Curaçao.

Er bestaat ook een duurdere variant waarbij de server zichzelf herstart als hij vast loopt. Dit heeft verder nog het voordeel dat de externe toegang kan worden uitgeschakeld zodat deze server vrijwel niet te kraken is (bij Linux worden slechts de eerste 8 karakters van een wachtwoord gebruikt en dit is een probleem voor een vastbesloten hacker). Via PHP blijft natuurlijk de mogelijkheid om een herstart te genereren waarna externe toegang weer wel mogelijk is. Voor deze tweede variant is overigens ergens op het internet ook een shared PHP webserver nodig. In de Verenigde Staten zijn er hele krachtige shared webservers beschikbaar tegen lage maandelijkse kosten.

Voor deze tweede variant kost € 2700,- omdat deze is uitgerust met speciaal door ons ontwikkelde hardware en software. Een voorbeeld van een dergelijke server vindt u hier: https://65.171.164.45 .
Voor extra werk rekenen wij € 75,- per uur. Zo kunnen wij u onder andere helpen om licenties op uw websever te genereren en deze vervolgens via het internet te verspreiden.