De nieuwe 3,6% offshore N.V.

In 2014 werd door de overheid van Curaçao een nieuwe fiscale regeling ingevoerd, een regeling die het mogelijk maakt om N.V.’s op te richten die, zonder in de E-Zone gevestigd te zijn, van een laag winstbelastingtarief te profiteren. Deze regeling noemt men de “exportfaciliteit”. Voor dit soort rechtspersonen geldt een tarief van 3,6%. Men komt tot dit percentage door 5% van het resultaat te belasten met de normale 25% en de overige 95% met 2,5%.

Het is de bedoeling van de overheid, dat deze regeling tevens na 01.01.2020  een verlening biedt voor de faciliteiten die  “oude offshore vennootschapen” hebben .  Ook bedrijven, die zaken doen op Curaçao zelf, kunnen van deze regeling gebruik maken.

De voorwaarden:

 • 90% van de winst moet buiten Curaçao behaald worden.
 • Voordelen uit “deelneming” (bijvoorbeeld dividend) blijven buiten beschouwing.
 • Het bedrijfsvermogen moet in evenwicht zijn met  de te verrichten activiteiten.
 • Het is toegestaan, dat het bedrijf zowel locale- als buitenlandse aandeelhouders heeft.

De aanwezigheid van het bedrijf op Curaçao (Substance)

 • De vestigingsplaats van het bedrijf moet Curaçao zijn;
 • 50% van de directie woont of is gevestigd op Curaçao; dit kan ondervangen worden door de inschakeling van een Trustmaatschappij als directeur.
 • Het bestuur heeft voldoende kennis van de materie waarmee gewerkt wordt;
 • Er is  sprake van gekwalificeerd personeel;
 • Bestuursbesluiten worden op  Curaçao genomen;
 • De belangrijkste bankrekeningen van het bedrijf worden bij een bank op Curaçao gehouden;
 • De boekhouding wordt op Curaçao bijgehouden;
 • Het bedrijf mag niet door een andere mogendheid  als inwoner beschouwd worden.

De branches: (onder andere)

 • Import en export van goederen
 • Internationale handel en diensten via het internet; ITC bedrijven. Webwinkels.
 • Webdevelopment en hosting. Online Gaming (casino’s e.d. )
 • Herstel- en onderhoudsdiensten (op Curaçao) aan goederen van bedrijven die buiten Curaçao gevestigd zijn; Callcentra, digitalisering van documenten etc.
 • Internationale opslag van goederen;
 • Het verstekken- en/of beheren van leningen, royalty’s, licenties en de exploitatie van intellectuele eigendom (auteursrecht)
 • Holdingactiviteiten, Coöperatieve activiteiten;
 • Handel in onroerend goed.