Deelneming in Nederland (en andere EU landen)

Een NV in de Nederlandse Antillen heeft een belang van ten minste 25% in een in Nederland gevestigde vennootschap. De Nederlandse deelneming keert een dividend uit van 100.

Onder het oude regime bestonden de volgende opties (keuzemogelijkheid).

situatie voor 01.01.2002 ofwel 7,5% NL div. belasting ofwel 5% NL div. belasting
NL-NL ANT. en 3% NA winstbelasting en 5,5% NA winstbelasting
Dividenduitkering 100 100
af 7,5% NL dividendbelasting 7.5  
af 5% NL dividendbelasting   5
Ontvangst in de N.A. 92.5 95
af 3% winstbelasting 2.78  
af 5,5% winstbelasting   5.23
Netto dividend 89.12 89.77
Totale belastingdruk 10.28% 10.23%

Daarbij kon nog rekening worden gehouden met bij ruling toegelaten aftrek van kosten op de dividenden. In de praktijk bleek dat de effectieve druk – met inachtneming van renteaftrek conform de daarvoor tussen Nederland en de Nederlandse Antillen afgesloten protocollen – veelal uitkwam op ongeveer 8,3%. Bij de bepaling van de door Nederland in te houden bronbelasting was handhaving van de toenmalige effectieve druk het uitgangspunt.

Onder het nieuwe regime werkt een dergelijk dividend als volgt uit.

situatie 01.01.2002   8,5% NL dividendbelasting g
NL-NL ANT.   0,0 % NA winstbelasting
Dividenduitkering 100  
af 8,3% dividendbelasting 8.3  
Ontvangst in de NA 91.7  
af 0% winstbelasting NA 0  
Netto dividend 91.7  
Totale belastingdruk 8.30%  

De berekening luidt anders indien de Nederlandse deelneming een dividend ontvangt uit een ander land waarop door dat derde land een bronbelasting is ingehouden van ten minste 5% en Nederland daarvoor een korting geeft (dooruitdelingskorting) van 3%. In dat geval verlaagt de dooruitdelingskorting de totale druk op dividend in het traject van Nederland naar de Nederlandse Antillen. De berekening verloopt dan als volgt.

situatie 01.01.2002    
3e land, NL.-NL.Ant.   5% bronbelasting 3e land,
8,3% bronbelasting NL,
0% NA winstbelasting
Dividenduitkering aan naar NL 105,26  
af 5% Bronbelasting 3e land 5,26  
Ontvangst door NL deelneming 100  
Ontvangst door NL deelneming 5,3 3% korting!
ontvangst in de NA 94,7  
0% winstbelasting in de NA 0  
Netto dividend 94,7  

De totale belastingdruk traject NL – NA bedraagt 5,3%. Voor het gehele traject van kleindochter – NL – NA bedraagt de totale belastingdruk 10,56 of 10%.

Nederland houdt derhalve feitelijk slechts 5,3% in, maar voor de beoordeling van de gezamenlijke belastingdruk in Nederland en de
Nederlandse Antillen wordt geen rekening gehouden met de dooruitdelingskorting en wordt uitgegaan van een druk van 8,3%. De dooruitdelingskorting komt evenmin in mindering op het bedrag van de door Nederland aan de Nederlandse Antillen af te dragen dividendbelasting. Nederland draagt derhalve 8,3% af ook al ontvangt het in dat geval zelfs slechts 5,3%.

Tekst uit: Het Nieuw Fiscaal Raamwerk op de Nederlandse Antillen.
Auteurs Mr. Steve R. Vanenburg en Mr. Arie Kattouw.

Per 1 januari 2006 is inmiddels de situatie weer veranderd en ziet deze er als volgt uit:

Situatie 01.01.2006    
3e (EU) land- NL.-NL-Nl. Ant.   0% bronbelasting 3e (EU)land,
5 % bronbelasting NL*,
0% NA winstbelasting
Dividenduitkering naar NL 100  
af 0% Bronbelasting 3e land 0  
Ontvangst door NL deelneming 100  
5% NL dividendbelasting 5 3% korting!
ontvangst in de NA 95  
0% winstbelasting in de NA 0  
Netto dividend 95 * Er wordt nog steeds tussen
NL en de NA onderhandeld
over een 0-tarief zoals binnen
de EU geldt.