Voorbeelden van E-Zone vennootschappen

Voorbeeld 1

Dhr. Anoniem is begunstigde van de SPF Zondernaaam.
SPF Zondernaam heeft op Curaçao een N.V. opgericht met als doel handel en diensten via het internet. Het plan is om het internet bedrijf te vestigen in de E-Zone. Het bedrijf richt zich op het buitenland.

Kan dit bedrijf zich in de E-Zone vestigen?

Antwoord: Ja, dit internet bedrijf wordt normaal gezien toegelaten tot de E-Zone. Het bedrijf zal 2% winstbelasting betalen en het dividend van 98% mag belastingvrij overgemaakt worden aan SPF Zondernaam.

Voorbeeld 2:

De Heer Thomas houdt zich bezig met import- en export. Het bedrijf is een eenmanszaak.
De heer Thomas betaalt een hoog percentage aan inkomstenbelasting wil nu zijn eenmanszaak vestigen in de E-Zone om aan de hoge belastingdruk te ontkomen en maar 2% belasting te betalen.

Antwoord: De heer Thomas kan zijn eenmanszaak niet vestigen in de E-Zone. Uitsluitend rechtspersonen (E-Zone N.V.s) kunnen zich daar vestigen.

Voorbeeld 3:

Een makelaar in Spanje verkoopt vakantiehuizen in Spanje en Portugal. De winst valt onder de hoge Spaanse vennootschapbelasting.
Om de belastingdruk te verlichten laat de makelaar op Curaçao een SPF oprichten met daaronder een E-Zone N.V. Deze N.V. wil d.m.v. een eigen server in de E-Zone de huizen in Spanje en Portugal wereldwijd aanbieden.

Kan de makelaar de belastingdruk in Spanje verlagen door de inschakeling van de E-Zone vennootschap?

Antwoord:
Ja, dat kan hij. De E-Zone N.V. ontvangt voor iedere verkoop die via de site op de server tot stand komt 20% provisie. De N.V. factureert deze 20% aan de Spaanse makelaar. De provisie wordt op Curaçao belast met 2% winstbelasting en 98% gaat onbelast naar de SPF.

Voorbeeld 4.

De Nederlandse ondernemer Denkveel heeft een uitvinding gedaan en daarop een patentrecht gevestigd. Het gaat om een internationale exploitatie van een apparaat in de bouw.

Kan Mr. Denkveel de Nederlandse belastingdruk verlagen door de inschakeling van een SPF en een E-Zone N.V.?

Antwoord:
Ja, dat kan hij. Het patentrecht wordt via een notariële akte verkocht aan de SPF op Curaçao. Dit geschiedt tegen een laag bedrag omdat de exploitatie ervan nog niet begonnen is. De SPF heeft een dochter E-Zone N.V op Curaçao, die het artikel wereldwijd aanbiedt via het internet.
De verkoopopbrengsten worden belast met 2%. Daarnaast heeft de E-Zone N.V. een dochter B.V. in Nederland. Deze B.V. krijgt een internationaal licentierecht van de SPF. Op royalty’s vanuit diverse landen bijv. Amerika, Duitsland, Frankrijk etc. zal een bronbelasting van 25% worden ingehouden. Resteert 75%. Omdat de royalty aan een Nederlandse B.V. toekomt, zal deze bronbelasting in plaats van 25% maar 5% bedragen. Besparing 20%.

Een rekensommetje :

Een Nederlands internetbedrijf (B.V.) betaalt bij een winst van Euro 100.000,- 30% vennootschapsbelasting en er blijft dus Euro 70.000,- aan dividend voor de aandeelhouder(s) over. Over deze Euro 70.000 moet 25% dividendbelasting worden ingehouden. Dat is Euro 17.500,-.De aandeelhouder(s) ontvangt/ontvangen dus netto 52.500,00

Dezelfde Nederlandse ondernemer exploiteert zijn internetbedrijf (N.V.) via de E-Zone op Curacao. Bij een winst van Euro 100.000,00 betaalt de N.V. 2% winstbelasting en er blijft dus Euro 98.000,00 aan dividend over voor de aandeelhouder(s) Dit bedrag wordt belastingvrij uitgekeerd aan de SPF, die enig aandeelhouder van de N.V. is.

Voor het vervolgtraject naar de begunstigde van de stichting wordt verwezen naar de informatie betreffende de Stichting Particulier Fonds op deze site.