Fiscaal vriendelijk investeren in onroerend goed met een Private Foundation op Curacao

Een Stichting Particulier Fonds ( Engels: Private Foundation) is een rechtspersoon naar het recht van de (voormalig) Nederlandse Antillen thans Curaçao, die o.m. tot doel heeft: (citaat uit de akte)

 

1.   De Stichting stelt zich ten doel het zich bezig houden met, het bevorderen en het steunen van culturele, educatieve, wetenschappelijke, artistieke, religieuze, charitatieve, weldadige en andere activiteiten in de ruimste zin des woords, alsmede het doen van uitkeringen.

2.   De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven, beleggen en beheren van haar vermogen als bedoeld in artikel 3; het doen van uitkeringen uit haar vermogen aan personen, rechtspersonen en/of instellingen als waartoe het Bestuur naar eigen goeddunken mocht besluiten, middels donaties, schenkingen, leningen en contributies; en het verschaffen van financiële bijstand aan personen, rechtspersonen en/of instellingen als waartoe het Bestuur naar eigen goeddunken mocht besluiten, door middel van leningen, garanties, lijfrente-overeenkomsten en daarmede vergelijkbare regelingen, en alle andere volgens de wet toegestane regelingen.

 

Door bij de investering in onroerend goed op o.a. Curaçao een SPF in te schakelen kunnen op volkomen legale wijze zeer grote fiscale voordelen behaald worden.

 

Een voorbeeld:

 

Een SPF koopt een stuk bouwgrond op Curaçao voor  Naf. 350.000,00.( Dat is ca. € 146.000 in december 2010) Op deze koop is een overdrachtsbelasting van 4% van  toepassing.

De exacte notariskosten kosten voor deze transactie ( notarissen Burgers & Fung-A_Loi) zijn:

Kosten leveringsakte :             Naf. 1098,30      (Naf. = Nederlands Antilliaanse Guldens)

Kosten evt. hypotheekakte:    Naf.   851,70

 

Op deze grond wordt een huis of een- of meerdere appartementen gebouwd.

Kosten Naf. 500.000,00. ( ca € 209.000,00 in december 2010)

Totale kosten project Naf. 850.000,00. (Ca. € 354.000,00 in december 2010)

 

De financiering geschiedt bijvoorbeeld d.m.v. een lening (van de investeerder) aan de SPF, welke lening al dan niet hypothecair gedekt kan zijn. Een bij de banken op dat moment gebruikelijke rente wordt overeengekomen.

 

Een SPF kan eigenaar van onroerend goed zijn. Als dit onroerend goed bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt is er sprake van de uitoefening van een bedrijf. Wanneer het onroerend goed door de SPF gehouden wordt als beleggingsobject, is er geen sprake van de uitoefening van een bedrijf. Wij gaan in dit voorbeeld uit van een beleggingsproject.

 

Eenmaal gereed kan het onroerend goed:

 

1.      Verkocht worden, bijvoorbeeld voor Naf 1.500.000,00. Winst Naf 750.000,00

Over de winst is de SPF geen belasting verschuldigd.

 

2.      Verhuurd worden. Over de huuropbrengsten is de SPF geen belasting verschuldigd.

In geval van twijfel kan aan de Curaçaose overheid een z.g. “ruling” gevraagd worden, waarin de belastingdienst zwart op wit aangeeft, dat de huuropbrengsten NIET belast zullen worden. In de meeste gevallen wordt zo’n ruling verleend.

 

 

Hoe krijgt de investeerder zijn geld weer terug?

 

D.m.v. schenking door de SPF:

 

1.     De investeerder woont in Nederland:

Dan betreft het hier een schenking uit het buitenland. Deze schenking is echter BELASTINGVRIJ!

 

Zie: http://www.belastingdienst.nl/particulier/schenken/schenken-13.html#P112_10432

 

Citaat uit deze site:

De schenker woont niet in Nederland

U betaalt geen schenkbelasting als degene van wie u de schenking krijgt, niet in Nederland woont op het moment dat hij u de schenking geeft. U moet wél schenkbelasting betalen als de schenker:

een Nederlander is en nog géén 10 jaar buiten Nederland woont

een buitenlander is die in Nederland woonde en nog geen heel jaar uit Nederland weg is”

 

2.     De investeerder woont op Curaçao

 

Dan betreft het hier een binnenlandse schenking door een Stichting Particulier Fonds.

Deze schenking is echter BELASTINGVRIJ!

 

 

3.      De investeerder woont in België

 

D.m.v. de z.g. “schenking over de hand” kan de investeerder BELASTINGVRIJ over deze schenking beschikken. Bij natuurlijke personen moet deze schenking drie jaar vóór het overlijden van de schenker gebeuren. De SPF zal niet overlijden, waardoor er ter zake de drie jaarstermijn geen problemen kunnen ontstaan. De SPF kan aan een notaris opdracht geven om de schenking bewijsrechtelijk vast te leggen.

 

Wat U NIET moet doen (want dan werkt het hierboven beschrevene niet)

 

1.      Zelf een SPF oprichten (laat de Trustmaatschappij dat doen)

2.      Zelf het bestuur voeren over de SPF (laat de Trustmaatschappij dat doen)

 

 

Doet u dit WEL, dan zal de fiscus “fiscale transparantie” aannemen d.w.z. dat de fiscus het vermogen van de SPF beschouwt als het vermogen van de investeerder met alle gevolgen van dien.

N.B. degene die de schenking van de SPF ontvangt moet deze schenking niet kunnen afdwingen, hij/zij moet de schenking niet “verwachten” (althans dit mag niet bewezen kunnen worden)