Kenmerken van een Stichting Particulier Fonds

100% legaal: beschermd door wetten van de Nederlandse Antillen

Het systeem is 100% legaal. Het bevindt zich niet in de schemerzone. Het is beschermd door de wetten van de Nederlandse Antillen met als extra waarborg : de hoogste rechter is de Hoge Raad in Den Haag. Vele persoonlijke faillissementen hadden voorkomen kunnen worden indien men zijn vermogen in een Stichting Particulier Fonds ondergebracht zou hebben.

100% veilig want u bepaalt het beleid.

In de overeenkomst, die tussen U ( als begunstigde ) en de bestuurder van de Stichting gesloten wordt, is bepaald dat de bestuurder te allen tijde verplicht is Uw aanwijzingen en instructies (mits niet strijdig met de wet) op te volgen. Voldoet de bestuurder niet aan deze verplichting dan kunt U de Rechter vragen de bestuurder te ontslaan en kunt U een andere bestuurder benoemen. Bovendien is er statutair de mogelijkheid om een toezichthouder te benoemen.

Betaalbare constructie.

Het is een relatief goedkope constructie. U betaalt eenmalig een bedrag om bij de bestuurder als begunstigde van de stichting, of als opvolger van de oprichter van de stichting, geregistreerd te worden. Dit dekt de oprichtingskosten. Daarnaast ontvangt de bestuurder een jaarlijkse vergoeding. Onze partner Pinkpoint Management N.V., verzorgt de oprichtingen en T.W.M. Trust N.V. is de bestuurder. Wij kunnen U de gunstigste prijzen van Curaçao aanbieden.

Lage prijzen door hoge omloopsnelheid

Door haar grote internationale bekendheid en de daarmee gepaard gaande grote vraag naar Antilliaanse stichtingen richt onze partner Pinkpoint Management N.V. steeds een aantal stichtingen tegelijk op. Hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden. Er wordt dus meestal gewerkt met zogenaamde “plankstichtingen”, stichtingen die voor de cliënt in voorraad gehouden worden en die direct beschikbaar zijn. Een onderliggende rechtspersoon kan dus direct opgericht worden.