Nadere uitleg E-Zone

Curaçao kent momenteel een 11-tal E-Zones

Om als bedrijf van de lage 2% belastingheffing te kunnen profiteren moet het bedrijf de E-status verwerven en zich, na het verkrijgen daarvan, binnen 6 maanden vestigen in een van de erkende E-Zones.
De E-Zone vergunning wordt aangevraagd door de exploitant van de E-Zone binnen welke het bedrijf zich wil vestigen. De vergunning is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden kunt U lezen in de link onder aan deze bladzijde. (voorbeeld van een E-Zone vergunning) Vestiging kan d.m.v. een kantoor in de E-zone of door de plaatsing van een eigen server met daarop software.

Een E-Zone exploitant brengt voor de vestiging in de E-Zone bij de N.V. een bedrag per jaar in rekening. De prijzen variëren en lopen van Euro 600,00 tot Euro 3000,00 per jaar, afhankelijk van de behoeften.
Nadere informatie m.b.t. de server als vaste inrichting binnen de E-Zone verwijzen wij naar de link onder aan deze bladzijde.

De jaarrekening van de vennootschap, moet alvorens bij de fiscus te worden ingediend, goedgekeurd worden door een accountant die zich tenminste AA accountant mag noemen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer US$ 800,00.

In de meeste gevallen zal een Stichting Particulier Fonds optreden als oprichter van de E-Zone vennootschap, waardoor deze SPF enig aandeelhouder is. De trustmaatschappij treedt op als bestuurder.
Na aftrek van de 2% vennootschapsbelasting komt 98% dividend beschikbaar voor de aandeelhouder, de SPF. Het bedrag kan belastingvrij aan de SPF uitgekeerd worden.

E-Zones Curaçao
Voorbeeld van een E-Zone vergunning.
De server als vaste inrichting