Voorbeelden van het gebruik van een Stichting Particulier Fonds

Voorbeeld 1. De Ondernemer

Indien U een in privé aandeelhouder bent van een B.V. of andere rechtspersoon dan:
1. Krijgt U, indien U Uw aandelen wenst te verkopen, te maken met “aanmerkelijk belang” belasting en (bv. bij een B.V.) met notariskosten;
2. Krijgt U, indien U Uw aandelen aan Uw kinderen wenst te schenken, te maken met “schenkingsrecht”;
3. Krijgen Uw erfgenamen, indien U komt te overlijden, te maken met “successierecht”;
4. Komen de inkomsten uit de B.V. na overlijden, wellicht terecht bij wettelijke erfgenamen die U niet wenst;
5. Bent U directeur – groot aandeelhouder en dat heeft allerlei vervelende consequenties (minimum salaris e.d.);
6. Loopt U het risico dat er, in geval van privéschulden, beslag gelegd wordt op Uw aandelen.
De Stichting Particulier Fonds als aandeelhouder van de rechtspersoon biedt tegen deze “ongemakken” de ideale oplossing:
Ad 1.
In dit geval blijft de Stichting gewoon de aandeelhouder, er verandert dus helemaal niets in de relatie B.V-aandeelhouder. Bij de stichting wordt er slechts een nieuwe begunstigde benoemd. (de koper). Er zijn geen notariskosten.
Ad 2.
Ook hier geldt: in de relatie B.V-aandeelhouder verandert er niets. Uw kinderen worden de nieuwe begunstigden van de Stichting. Er zijn dus geen consequenties voor wat betreft het schenkingsrecht.
Ad 3.
Zelfde als 2. De erfgenamen zijn de nieuwe begunstigden van de Stichting. Er zijn dus geen consequenties voor wat betreft het successierecht.
Ad 4.
U bepaalt wie, na Uw overlijden, recht heeft op de inkomsten uit de B.V., niet het geldend erfrecht. Het vermogen komt niet terecht bij een persoon die U het niet gunt.
Ad 5.
U bent geen directeur groot aandeelhouder en dat heeft allerlei voordelen.
Ad 6.
Uzelf hebt de schulden, de Stichting niet. Beslag op de aandelen, die de Stichting bezit, is dus niet mogelijk. De continuïteit van de onderneming onder Uw leiding is gewaarborgd.

Voorbeeld 2. Onroerend Goed

Indien U in privé een onroerend goed koopt, kan dat vaak onprettige consequenties hebben:
1. U wordt zeer kwetsbaar m.b.t. Uw crediteuren. Beslag op onroerend goed is snel gelegd.
2. Het onroerend goed maakt deel uit van Uw privé vermogen met alle fiscale gevolgen van dien.
3. Bij verkoop betaalt de koper 6% overdrachtsbelasting en de notariskosten hetgeen Uw verkoopopbrengst drukt.
De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het onroerend goed biedt hier de ideale oplossing:
Ad 1.
Uw crediteuren hebben geen verhaal op het onroerend goed omdat niet U, maar de Stichting eigenaar is;
Ad 2.
Het onroerend goed maakt geen deel uit van Uw vermogen, waarmee de fiscale gevolgen bij U privé vermeden worden;
Ad 3.
Bij verkoop van het onroerend goed wordt slechts de koopprijs met de Stichting afgerekend en wordt er een nieuwe begunstigde benoemd. De eigendomssituatie blijft dus onveranderd. Daardoor geen overdrachtsbelasting en notariskosten.

Voorbeeld 3. Deposito’s – Beleggingen

Door de Stichting te laten fungeren op als een beleggingsinstelling kan er een aanzienlijke spaarpot gecreëerd worden, die bijvoorbeeld op een depositorekening bij een bank rente oplevert.
Indien U een dergelijk deposito op eigen naam heeft, of op naam van een rechtspersoon, welke gevestigd is in een land waar renten op spaardeposito’s belast is ( de z.g. bronbelasting ), zal de bank, alvorens aan U uit te keren, een bronbelasting van xx % inhouden.
De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het deposito biedt hier de ideale oplossing.
De Stichting Particulier Fonds houdt het deposito bij een bank op de Nederlandse Antillen. Dat is mogelijk bij de vele gerenommeerde internationale banken, die op Curaçao gevestigd zijn.

De rente, die de Stichting op de depositorekening realiseert, is geheel belastingvrij vanwege het 0-tarief voor Stichtingen Particulier Fonds op de Nederlandse Antillen.

Voorbeeld 4. Auteursrecht- Royalty’s

Door de Stichting te laten optreden op als eigenaar van auteursrecht en dus als royalty- gerechtigde, wordt een belastingvrije opbrengst gecreëerd.
Indien U een auteursrecht op eigen naam heeft, of op naam van een rechtspersoon, is de opbrengst onderhevig aan inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting.
De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het auteursrecht biedt hier de ideale oplossing.
De Stichting Particulier Fonds treedt op als houder van het auteursrecht en dus als royaltygerechtigde. Zij kan daardoor ook licentierechten aan derden verstrekken. Deze activiteit wordt op de Nederlandse Antillen niet gezien als een ondernemersactiviteit en mag dus door de Stichting uitgevoerd worden.
De royalty en/of licentieopbrengsten die de Stichting realiseert zijn geheel belastingvrij vanwege het 0-tarief voor Stichtingen Particulier Fonds op de Nederlandse Antillen.