Zeescheepvaart en luchtvaartmaatschappijen

Voor de zeescheepvaart en voor de luchtvaart is in art. 9A Lwb een aparte regeling opgenomen welke niet is gewijzigd bij invoering van het NFR. Op basis van het tweede lid van dat artikel wordt 80% van de winst belast tegen 1/10 van het normale tarief Uitzondering hierop is de winst welke wordt behaald met het vervoer tussen havens welke zijn gelegen in de Nederlandse Antillen. Het tarief op winst behaald met internationaal vervoer bedraagt derhalve 34,5% van 20% plus 3,45% van 80%, hetgeen resulteert in een effectief tarief van 9,66%.

Om voor deze faciliteit in aanmerking te komen is vereist dat het gaat om een binnen de Nederlandse Antillen opgericht en statutair gevestigd lichaam, waarvan de feitelijke leiding eveneens vanuit de Nederlandse Antillen wordt uitgeoefend. Tevens dienen de scheep- of luchtvaartuigen van het lichaam geregistreerd te zijn binnen het koninkrijk en dienen elders geregistreerde vaartuigen hij landsbesluit aangemerkt te worden als waren zij binnen het koninkrijk geregistreerd. Laatstgenoemde verklaring wordt slechts afgegeven, indien de voorschriften inzake veiligheid en bemanning in het land van registratie, ten minste gelijkwaardig zijn aan die, welke in de Nederlandse Antillen van kracht zijn.

Tekst uit : Het Nieuw Fiscaal Raamwerk op de Nederlandse Antillen.
Auteurs Mr. Steve R. Vanenburg en Mr. Arie Kattouw.