De nieuwe 3,6% offshore N.V.

Een nieuwe fiscale regeling

In 2014 werd door de overheid van Curaçao een nieuwe fiscale regeling ingevoerd, een regeling die het mogelijk maakt om N.V.’s op te richten die, zonder in de E-Zone gevestigd te zijn, van een laag winstbelastingtarief te profiteren. Deze regeling noemt men de “exportfaciliteit”. Voor dit soort rechtspersonen geldt een tarief van 3,6%. Men komt tot dit percentage door 5% van het resultaat te belasten met de normale 25% en de overige 95% met 2,5%.

Het is de bedoeling van de overheid, dat deze regeling tevens na 01.01.2020  een verlening biedt voor de faciliteiten die  “oude offshore vennootschapen” hebben .  Ook bedrijven, die zaken doen op Curaçao zelf, kunnen van deze regeling gebruik maken.

De voorwaarden:

 • 90% van de winst moet buiten Curaçao behaald worden.
 • Voordelen uit “deelneming” (bijvoorbeeld dividend) blijven buiten beschouwing.
 • Het bedrijfsvermogen moet in evenwicht zijn met  de te verrichten activiteiten.
 • Het is toegestaan, dat het bedrijf zowel locale- als buitenlandse aandeelhouders heeft.

De aanwezigheid van het bedrijf op Curaçao (Substance)

 • De vestigingsplaats van het bedrijf moet Curaçao zijn;
 • 50% van de directie woont of is gevestigd op Curaçao; dit kan ondervangen worden door de inschakeling van een Trustmaatschappij als directeur.
 • Het bestuur heeft voldoende kennis van de materie waarmee gewerkt wordt;
 • Er is  sprake van gekwalificeerd personeel;
 • Bestuursbesluiten worden op  Curaçao genomen;
 • De belangrijkste bankrekeningen van het bedrijf worden bij een bank op Curaçao gehouden;
 • De boekhouding wordt op Curaçao bijgehouden;
 • Het bedrijf mag niet door een andere mogendheid  als inwoner beschouwd worden.

De branches: (onder andere)

 • Import en export van goederen
 • Internationale handel en diensten via het internet; ITC bedrijven. Webwinkels.
 • Webdevelopment en hosting. Online Gaming (casino’s e.d. )
 • Herstel- en onderhoudsdiensten (op Curaçao) aan goederen van bedrijven die buiten Curaçao gevestigd zijn; Callcentra, digitalisering van documenten etc.
 • Internationale opslag van goederen;
 • Het verstekken- en/of beheren van leningen, royalty’s, licenties en de exploitatie van intellectuele eigendom (auteursrecht)
 • Holdingactiviteiten, Coöperatieve activiteiten;
 • Handel in onroerend goed.