Over belastingbesparing

Alvorens dit begrip nader te beschouwen moet er een scherp onderscheid gemaakt worden tussen belastingontwijking en belastingontduiking.

Wat is het verschil?

Belastingontwijking is het, met gebruikmaking van legale middelen, trachten de belastingdruk te verminderen.
Bijvoorbeeld: een ondernemer kan kiezen voor een BV in plaats van een eenmanszaak, ook al is het verschil in belastingdruk tussen deze twee ondernemingsvormen de laatste jaren flink afgenomen.

Belastingontduiking is met gebruik van illegale middelen de belastingdruk verminderen. Bijvoorbeeld: door het gebruik van valse facturen of contracten worden schijntransacties opgevoerd. Dit zijn strafbare handelingen welke kunnen worden opgespoord door de fiscale inlichtingendiensten en vervolgd door het OM

Van belastingplichtigen kan niet verlangd worden, dat zij de legale wegen om belasting te besparen ontwijken. Ook de belastingrechter heeft meermaals beslist, dat het belastingplichtigen vrij staat om de voor hen meest voordelige weg te kiezen. Het is hen dan ook toegestaan om ondernemingen in belastingparadijzen te vestigen.

Hebben alle ondernemingen en belastingplichtigen een gelijke toegang tot dergelijke belastingbesparingen?

Helaas moet die vraag in de praktijk ontkennend beantwoord worden. Vaak gooien grote ondernemingen het met de belastingautoriteiten van het land van hun keuze op een akkoordje. Zij kunnen meer belastingfaciliteiten afdwingen dan de minder grote ondernemingen. Grote ondernemingen komen eerder in aanmerking voor afspraken over belastingfaciliteiten en belastingcontroles dan kleinere.

Hoewel Curaçao ook het fiscale domicilieoord is van vele grotere bedrijven en multinationals, heeft de Curaçaose overheid een fiscale wetgeving gecreëerd, waarbij ook het midden- en kleinbedrijf een kans krijgt, om tegen redelijke belastingtarieven zaken te doen. Op Curaçao zijn alle bedrijven, die zich aan de geldende regels wensen te houden, gelijk en dus van harte welkom.

T.W.M. Trust N.V., met meer dan 25 jaar ervaring in de offshore-industrie, kan hen bij het vinden van de juiste constructie behulpzaam zijn.